Activiteiten

Project Management

Community Developement
Community development, met al zijn valkuilen en uitdagingen, heeft Will is a Way geinitieerd en begeleid voor het resource centrum "Decenta" te Kazachstan. In community development projecten maakt Will is a Way gebruik van het, door Leo F. Jacobs ontwikkelde, "STAARD model en proces". Klik hier voor een samenvatting. (PDF, 19kb)

Netwerken
Netwerken teneinde positie verbetering in de markt te creeren enerzijds, en ter uitbreiding van kennis anderzijds, heeft Will is a Way onder andere geinitieerd en gecoached bij Ontdek Ons! een samenwerkingsverband van kleinschalige toeristische recreatieve bedrijven en bij de VeKaBo (Vereniging kamperen bij de boer).

Werkgelegenheidsprojecten
In de door Will is a Way begeleide werkgelegenheidsprojecten is het doel werkzoekenden zich bewust te laten worden van hun kwaliteiten en voorkeuren, zodat zij beter kunnen functioneren in de maatschapij. Daarbij wordt  er naar gestreefd om na een scholingsperiode een baangarantie te bieden. Een visie die onder ander in de praktijk gebracht is bij Barc BV en bij het Recreatief Milieucentrum "Ecoscope", in Renesse. 

Laatst gewijzigd: 01-06-10