Activiteiten

Advisering

Wij adviseren ondernemingen over het te voeren beleid op korte, middellange en lange termijn. Dit leidt tot een ondernemingsplan, dat in samenwerking wordt opgesteld en een stapsgewijze opbouw heeft. Schetsen en haalbaarheidsonderzoeken kunnen een onderdeel zijn van het ondernemingsplan.

Laatst gewijzigd: 05-12-06