Referenties

Bedrijfsadvisering

1985 - St. Buitenlandse werknemers R'dam
Toeristisch werkgelegenheidsproject ten behoeve van etnische groeperingen.

1986 - Outdoor Centre (België):
Verzorgen van en onderzoek naar promotie.

1995 - European Centre Eco Agri Tourism
Adviseur van het bestuur.
Samenstellen van een handleiding voor de opzet van T&R activiteiten voor boeren in Oost-Europa.
Het geven van trainingen en lezingen aan boeren in Oost Europa.

19?? - Recreatieplatform Gaasterland-Sleat
Advies en ondersteuning bij de opzet van een platform, voor overleg tussen (recreatie) ondernemers en de gemeente.

1996 - St. Drom Paczkowska
Advisering van een werkgelegenheidsproject " Restauratie / Renovatie " voor Roma te Wloclawek in Polen.

19?? - St. Karakteristiek Boarnsterhim
Secretaris van de stichting. Deze stichting heeft als doel, het streek- en dorpseigene in landschappelijke en bouwkundige zin te behouden en versterken binnen de gemeente Boarnsterhim.

1997 - Duinzicht
Beroepsprocedure Raad van State

1997 - Botniahiem
Aanbeveling ivm innovatieplannen

1997 - Bigonville (Lux.)
Europese subsidies

Laatst gewijzigd: 21-06-12