Activiteiten

Coaching / Training

 

(transformatie) Coaching
Het coachen van personen en of organisaties, waarbij wordt uitgegaan van het principe "leren door te ervaren". De leerdoelen worden aangedragen door de cursisten en vertaald naar activiteiten. Het doel hierbij is het verkrijgen van een sterke mentale houding, zodat men in concrete situaties en in confrontatie met anderen met meer zelfkennis naar buiten treedt, om uw plaats in deze maatschappij gestalte te geven. 

Will is a Way haar coaching activiteiten richten zich op intuitieve coaching, gebruik makend van o.a. energy reading, meditatie, filosofie, therapeutische massage en gesprekstechnieken. Hierbij streeft de coach ernaar om het beste uit de coachee te halen, terwijl bij advies of training de adviseur of trainer juist zal proberen het beste van wat hij weet op de cursist over te brengen. Een coach is er daarom altijd op uit de eigen kwaliteiten van de coachee verder te ontwikkelen.  

Training 
Het geven van trainingen waarbij de trainer als doel heeft zijn specifieke kennis met betrekking tot een bepaald onderwerp op een participatieve wijze, aan de cursisten over te brengen

Laatst gewijzigd: 11-04-17